Biofilno načrtovanje zgradb

Dejstvo je, da večino svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je izjemno pomembno, da ustvarimo okolja, ki so koristna za naše zdravje. Biofilno oblikovanje poudarja povezavo med ljudmi in naravo ter vključuje elemente, kot so naravna svetloba, zeleni prostori in izboljšana kakovost zraka, kar prispeva k ustvarjanju bolj zdravih in trajnostnih stavb. Pri tem so pomembne tudi prezračevalne naprave.

Biofilno oblikovanje poudarja povezavo med ljudmi in naravo ter vključuje elemente, kot so naravna svetloba, zeleni prostori in izboljšana kakovost zraka.

Pomen zdravih stavb

Prezračevalne naprave in biofilno oblikovanje

Koncept zdravih stavb je osredotočen na ustvarjanje okolij, ki podpirajo fizično, mentalno in čustveno blaginjo ljudi. Gre za pristop k načrtovanju, gradnji in vzdrževanju stavb, ki se osredotoča na ustvarjanje optimalnih pogojev za zdravo in prijetno bivanje ter delo. Zdrave stavbe upoštevajo številne vidike, vključno s kakovostjo zraka, vodo, svetlobo, hrano, telesno aktivnostjo, udobjem in duševnim zdravjem. Zdrave stavbe zagotavljajo dobro prezračevanje, čisto in svežo vodo, naravno in umetno osvetlitev, primerno temperaturo in vlažnost ter minimalen hrup. Poleg tega spodbujajo telesno aktivnost, zagotavljajo udobno in ergonomsko oblikovano pohištvo ter uporabljajo trajnostne in okolju prijazne materiale. Koncept zdravih stavb poudarja holističen pristop k načrtovanju in gradnji, ki upošteva tako fizične kot tudi psihološke potrebe prebivalcev, ter prispeva k izboljšanju kakovosti življenja in dobremu počutju v prostorih, kjer preživimo velik del svojega časa. 

Koncept zdravih stavb je osredotočen na ustvarjanje okolij, ki podpirajo fizično, mentalno in čustveno blaginjo ljudi.

Standard WELL Building


Standard WELL Building (WELL Building Standard) je mednarodni sistem, ki meri, spremlja in certificira niz funkcij za spodbujanje blaginje ljudi v stavbah. WELL Standard je bil razvit s strani International WELL Building Institute (IWBI) in se osredotoča na ustvarjanje zdravih, produktivnih in učinkovitih prostorov za bivanje in delo.

Standard WELL vključuje sedem ključnih konceptov, ki so ključni za blaginjo ljudi v stavbah, ki imajo niz meril in zahtev, ki jih je treba izpolnjevati, da se doseže certifikat WELL.

  •  zrak, 
  • voda, 
  • prehrana, 
  • svetloba, 
  • telesna aktivnost, 
  • udobje 
  • in duševno zdravje. 

Na primer, koncept zraka se osredotoča na zagotavljanje kakovosti notranjega zraka, odstranjevanje onesnaževal in ustrezno prezračevanje prostorov - kar pomeni, da so kakovostne prezračevalne naprave tu ključnega pomena. Koncept svetlobe pa recimo poudarja naravno svetlobo, pravilno osvetlitev in upravljanje z umetno svetlobo za ohranjanje cirkadianega ritma in spanje. Vsak koncept ima svoje cilje in smernice za ustvarjanje zdravega in podpornega okolja za uporabnike zgradbe.


Certifikacija po standardu WELL je prepoznan znak kakovosti za zdrave stavbe. Ta certifikat namreč potrjuje, da je stavba izpolnila zahtevane standarde za spodbujanje blaginje ljudi in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.


Povzemimo


Zagotavljanje zdravih stavb je ključno za ustvarjanje boljše kakovosti življenja in blaginje ljudi. Ko se zavedamo, da večino časa preživimo v notranjih prostorih, postane jasno, kako pomembno je, da so ti prostori oblikovani tako, da podpirajo naše zdravje in dobro počutje. Zdrave stavbe, ki vključujejo elemente, kot so kakovost zraka, svetloba, udobje in trajnostni materiali, nam omogočajo, da živimo in delamo v okoljih, ki spodbujajo našo vitalnost, produktivnost in srečo. Hkrati pa imajo tudi pozitiven vpliv na okolje, saj se povezujejo z načeli trajnosti in energetske učinkovitosti. Zato je pomembno, da se zavzamemo za načrtovanje in gradnjo zdravih stavb ter si prizadevamo za ustvarjanje prostorov, ki podpirajo naše najboljše možno počutje, tako fizično kot tudi čustveno.

# Značke objave