Ogrevanje s toplotno črpalko

Ogrevanje s toplotno črpalko

Ogrevanje s toplotno črpalko postaja vse bolj priljubljeno – z dobrim razlogom. Gre za sodobno, tehnološko napredno, ekološko in izjemno varčno ogrevanje. Začetna investicija se kmalu povrne, upravljanje s toplotno črpalko pa predstavlja vrhunec udobja, saj je enostavno.

Princip delovanja toplotne črpalke


Toplotna črpalka pridobiva toploto iz okolice (zemlja, zrak, voda) in jo uporabi za ogrevanje zgradbe. V njeni notranjosti se pretaka tekoče hladilno sredstvo, ki ima nizko temperaturo uparjanja. Ko sprejme temperaturo iz okolice, se spremeni v plin, ki potuje do kompresorja, ta mu zviša tlak in posledično tudi temperaturo. Zelo vroč plin potuje do kondenzatorja, kjer segreje grelno vodo, sam pa se ohladi in spet preide v tekoče stanje ter ponovno zaokroži po sistemu. Ogrevna voda steče v talno ogrevanje, radiatorje ali pa se porabi za ogrevanje sanitarne vode.


Obstajata dva tipa toplotnih črpalk, glede na vrsto ogrevnih teles. Toplotne črpalke, ki so primarno dimenzionirane za povezavo s talnim gretjem in toplotne črpalke za povezavo z radiatorskim sistemom.

IFrame

Vrste toplotnih črpalk


Glede na vir, iz katerega toplotne črpalke pridobivajo energijo, obstajajo različni tipi teh izjemnih naprav.


Zrak-voda

Ta toplotna črpalka za ogrevanje zgradbe in sanitarne vode v njej izkorišča toploto v zraku, ki je je tudi v mrzlem zraku dovolj. Naprava deluje od najnižje zunanje temperature – 25° C.


Zemlja-voda

Toplotna črpalka zemlja-voda izkorišča energijo iz tal. Ta vse leto v sončnih dnevih akumulirajo toploto, ki se jo da izkoriščati pozimi. Prednost je pozimi, ko imajo tla relativno stalno temperaturo, slabost pa poleti, ko imajo tla še vedno nizko temperaturo, zato je pri segrevanju sanitarne vode to slabost.


Voda-voda

Ta naprava izkorišča temperaturo podtalne vode. Ta je običajno konstantna skozi vse leto, s čimer toplotna črpalka doseže največji toplotni izkoristek v primerjavi z ostalimi. Postaviti jo je mogoče le tam, kjer se seveda nahaja podtalna voda, za projekt pa je potrebno tudi dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, saj gre za nekoliko večji poseg v naravo.


Hibridna

Ima možnost, da črpa toploto iz zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede avtomatsko, kadar je katera izmed možnosti ugodnejša od druge.

Prednosti toplotne črpalke


V primerjavi z drugimi načini ogrevanja imajo toplotne črpalke veliko prednosti:


  • nižji obratovalni stroški,
  • manj vzdrževanja,
  • varnost,
  • manj ogljikovih emisij,
  • hlajenje,
  • dolga življenjska doba,
  • subvencije EKO sklada.


Prednosti toplotnih črpalk

Mitsubishi Electric


Najvišjo kvaliteto toplotnih črpalk v ponudbi podjetja REAM zagotavlja Mitsubishi Electric. V ponudbi najdemo več tipov toplotnih črpalk, ki z najsodobnejšo tehnologijo ogrevajo prostore in pripravljajo dovolj sanitarne vode za vse dnevne potrebe. Napredna inverterska tehnologija omogoča, da iz treh kilovatov v zraku shranjene sončne energije pri uporabi enega kilovata električne pogonske moči pridobimo vsaj štiri kilovate ogrevalne toplote.


Grelno število COP (kar je kratica za Coefficient of Performance) se uporablja za primerjavo učinkovitosti različnih toplotnih črpalk. Višje kot je število, bolj učinkovito je njeno delovanje. Grelno število COP predstavlja razmerje med pridobljeno toplotno energijo in porabljenim delom za delovanje toplotne črpalke (elektrika). Če ima torej toplotna črpalka COP 4.0, pomeni, da pridobite za 1 kWh elektrike 4 kW toplotne energije.


Ecodan

Zunanje enote iz serije ECODAN so posebej izdelane za uporabo kot toplotne črpalke zrak/voda z možnostjo učinkovite uporabe do zunanje temperature -20°C. Omogočajo pripravo ogrevalne vode z najvišjo temperaturo vode 60°C pri zunanjih temperaturah do -3°C ter najvišjo temperaturo 55°C do zunanje temperature -10°C. Najprimernejše so za nove oziroma obstoječe stavbe z dobro izolacijo in velikimi površinami za prenos toplote, kot je talno ogrevanje.


Zubadan

Hladilni krog naprav ZUBADAN z HIC podhlajevalnikom in Flash injection kompresorji omogoča stabilen masni pretok hladilnega medija tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Tako lahko sistem zagotavlja celotno nazivno toplotno moč naprave tudi pri zunanji temperaturi -15°C. Prav tako je s temi toplotnimi črpalkami ECODAN Zubadan omogočeno zanesljivo in učinkovito delovanje tudi pri zunanji temperaturi -28°C. Zaradi visokih obratovalnih temperatur, celo do 60°C, dosegajo toplotne črpalke zrak/voda ECODAN Zubadan tudi z običajnimi grelnimi telesi, kot so radiatorji, odlične vrednosti učinkovitosti. Tako je Zubadan prva izbira pri adaptaciji objektov.

Mitsubishi Electric - toplotne črpalke

Ecodan multi

Zunanje enote iz serije ECODAN MULTI oz. tovarniško oznako PUMY so posebej izdelane za uporabo kot toplotne črpalke zrak/zrak z možnostjo učinkovite uporabe do zunanje temperature -20°C v kombinaciji z notranjo enoto zrak/voda za pripravo ogrevalne oz. sanitarne vode. Omogočajo pripravo ogrevalne vode z najvišjo temperaturo vode 60°C pri zunanjih temperaturah do -3°C ter najvišjo temperaturo 55°C do zunanje temperature -5°C. Tipične aplikacije za uporabo zunanjih enot PUMY so nove oziroma obstoječe stavbe z dobro izolacijo in velikimi površinami za prenos toplote, kot je talno ogrevanje in veliko potrebo po učinkovitem hlajenju s klimatskimi napravami.


Toplotne črpalke za večje objekte

Zmeraj večja je potreba, da se tudi velike objekte, kot so nakupovalni centri, poslovne in druge zgradbe ogreva varčno, ekološko in učinkovito. Mitsubishi Electric zato nudi tri možne sestave toplotnih črpalk za večje objekte. Odločitev za posamezni sistem je odvisna od vrste objekta, grelnih teles ter možnosti postavitve zunanjih enot na objekt.

Toplotne črpalke za poslovne in večje objekte

Kompaktni sistemi

Mitsubishi Electric nudi dva tipa kompaktnih toplotnih črpalk zrak/voda ter voda/voda večjih ogrevalnih moči. Izbira posameznega tipa toplotne črpalke je odvisna od lokacije, temperaturnih razmer ter zmožnosti gradnje.


Kaskadni sistemi

Toplotne črpalke Mitsubishi Electric omogočajo vezavo v t.i. kaskadne sisteme, kjer je možna tvorba funkcionalnega sklopa večjega števila toplotnih črpalk. Izbira vrste toplotne črpalke je odvisna od velikosti objekta, potrebne ogrevalne moči in izhodne temperature ogrevalne oz. sanitarne vode.

Zaključek


S toplotno črpalko lahko opremimo novogradnjo, prav tako pa lahko z njo nadomestimo star ogrevalni sistem. Z uporabo toplotne črpalke bomo poskrbeli za zmanjšanje onesnaževanja okolja ter posledično povišanje varčevanja z naravnimi viri, zanemarljiv pa ni tudi ekonomski vidik obratovalnih stroškov stavbe, ki se z uporabo toplotne črpalke drastično zmanjša. Pri podjetju REAM vam bomo svetovali pri izbiri, poskrbeli za kvalitetno montažo in vam pomagali pri oddaji vloge za pridobitev sredstev EKO sklada, da bo vaša investicija v novo ogrevanje kar se da ugodna. Zaupajte nam.

# Značke objave