Zakaj preklopiti na toplotno črpalko?

Preklop na toplotno črpalko - prednosti

Ogrevanje s toplotno črpalko postaja vse bolj priljubljeno. To dejstvo sploh ni presenetljivo, če pomislimo, koliko prednosti ima tak način ogrevanja objekta in priprave sanitarne vode. Izbirate lahko med različnimi tipi toplotnih črpalk, ki izkoriščajo tiste vire, ki jih imate v svoji okolici največ, da vam s tem prihranijo še več denarja. So okolju in uporabniku prijazne in zato zagotovo sodijo med naprave, ki bodo oblikovale našo prihodnost.

Energetska učinkovitost


Toplotna črpalka je eden najbolj učinkovitih rešitev za ogrevanje. Ta naprava v resnici ne proizvaja toplote, pač pa jo le premešča iz tal, zraka ali vode do tja, kjer jo potrebujemo. Pri tem procesu porablja električno energijo, predvsem za delovanje kompresorja. Energetsko učinkovitost merimo s tako imenovanim COP koeficientom. Ta nam pove, kakšno je razmerje med porabljeno in ustvarjeno energijo. Višje kot je to število, učinkovitejša je naprava.

Najučinkovitejša rešitev ogrevanja

Manj stroškov


Energetsko učinkovita naprava je seveda tudi varčnejša. Začetna investicija je pri toplotni črpalki nekoliko višja kot pri drugih ogrevalnih sistemih, vendar so njeni obratovalni stroški najnižji od vseh, ko je ta enkrat vgrajena. Glede na to, da stroške za ogrevanje in hlajenje plačujemo za dve tretjini leta, je pomembno, da jih čimbolj optimiziramo. Trojček: izolacija, ogrevanje in prezračevanje je pri tem zelo pomemben. Tukaj je brezplačno spletno orodje, ki vam pomaga ugotoviti, ali je ogrevanje, ki ga imate ali ga načrtujete, cenovno ugodno. Izračuna vam stroške za ogrevanje v enem letu, oceni višino investicije in določi vračilno dobo.

Manj stroškov ogrevanja  www.porabimanj.si/ogrevanje/

Preprosta uporaba


Ko izbirate ogrevalni sistem, je pomembno, da ne zahteva veliko vzdrževanja in da je čim bolj praktičen. Uravnavanje temperature v stanovanju samo z dotikom gumba je s toplotno črpalko vsekakor mogoče. Nalaganju polen na ogenj lahko rečete na svidenje. Upravljalec toplotne črpalke je tisti, ki nadzoruje delovanje toplotne črpalke, tako je temperatura v prostoru zmeraj enakomerna, poraba elektrike manjša, delovanje same črpalke pa optimalno. Toda evolucija se je zgodila tudi na tem področju. Upravljalce, in s tem toplotne črpalke, lahko zdaj nadzorujete s pomočjo mobilnih in spletnih aplikacij, kar s pomočjo vašega telefona, tako nikoli več ne boste prišli v mrzlo stanovanje.

Preprosta uporaba toplotne črpalke

Manj emisij


Izpusti ogljikovega dioksida, dim in saje močno vplivajo na kvaliteto zraka. V Sloveniji letno v zrak izpustimo 7 ton CO2 na prebivalca. Tako je tudi povprečje v Evropski uniji. Za primerjavo so tukaj še podatki za nekatere druge države:


  • Japonska – 10 ton CO2 na leto na prebivalca,
  • Kitajska – 7.7 ton CO2 na leto na prebivalca,
  • ZDA – 16 ton CO2 na leto na prebivalca.


Svoj ogljični odtis lahko izračunate na spodnji povezavi:

Ogljični odtis  www.umanotera.org/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/

Toplotne črpalke so izjemno čist vir ogrevanja, saj pri svojem delovanju ne proizvajajo nobenih trdih delcev. Emisije nastajajo zgolj pri proizvodnji elektrike, te pa toplotne črpalke porabijo malo. Tudi če bi elektriko za delovanje toplotnih črpalk pridobivali zgolj iz termoelektrarn na premog, bi za enako količino toplote potrebovali zgolj 1/5 goriva kot v primerjavi s klasičnim ogrevalnim sistemom. Ker pa je delež elektrike iz termoelektrarn v Sloveniji le eno-tretjinski, pa še tam se emisije filtrirajo, lahko sklepamo, da so emisije ob uporabi toplotnih črpalk vsaj 10-krat manjše kot pri klasičnem ogrevanju. Z uporabo toplotne črpalke torej neposredno vplivamo na kvaliteto zraka in s tem na kvaliteto življenja zase in za svoje otroke.

Manj vzdrževanja in dolga življenjska doba


Toplotna črpalka je sofisticiran, visokotehnološki sistem za ogrevanje, ki potrebuje redne letne servise, s katerimi ohranjamo njeno učinkovito in varčno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Dnevnega ali tedenskega vzdrževanja naprava ne potrebuje. Tudi nastavitev ni potrebno spreminjati, ko se enkrat vzpostavi ustrezna ogrevalna krivulja. Ko se odločate za nakup toplotne črpalke, se pozanimajte tudi o možnosti rednih in izrednih servisov. Pri podjetju REAM vam zagotavljamo strokovno vgradnjo ogrevalnega sistema in dostop do serviserjev, ki opravijo vse potrebne servise ali vam dajo zgolj kakšen nasvet.

Varnost


Če je toplotna črpalka vgrajena in redno servisirana pod nadzorom kvalificiranega serviserja, uporabljate pa jo v skladu z navodili proizvajalca, gre za zelo varen način ogrevanja. V hiši ali stanovanju vam ni potrebno skladiščiti nevarnih snovi kot je kurilno olje, ni nevarnosti puščanja zemeljskega plina, pa tudi vroče peči z ognjem ne.

Toplotna črpalka - varen način ogrevanja

Subvencija EKO sklada


EKO sklad na svoji spletni strani razpisuje pogoje za pridobitev subvencije za namestitev toplotne črpalke:


Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
  • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.


Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
  • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.


Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
  • 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Eko sklad - Toplotne črpalke

Oglasite se pri podjetju REAM in z veseljem vam bomo pomagali izbrati pravo toplotno črpalko, da boste lahko še dolgo uživali v njenih prednostih. Čas je, da preklopite na ogrevanje prihodnosti. Toplotna črpalka - Modra odločitev.

# Značke objave
# Naključni prispevki