Prezračevanje večstanovanjskih zgradb

Prezračevanje v večstanovanjskih zgradbah je pomembno za zagotavljanje kakovosti zraka, zdravja in udobja stanovalcev.

Prezračevanje večstanovanjskih zgradb

Kazalo vsebine:

  1. Prezračevalne naprave za večstanovanjski zgradbe
    1. Lokalne prezračevalne naprave
    2. Centralne prezračevalne naprave
  2. Kako starost in tip gradnje vplivata na izbiro prezračevanja?
  3. Za svetovanje se obrnite na REAM

Vsi si želimo dihati svež in čist zrak, še posebej v naših domovih. Zrak v zaprtih prostorih pa ni vedno tak, kot bi si želeli. Slaba kakovost zraka lahko vpliva na naše zdravje, počutje in produktivnost, zato je pomembno, da poskrbimo za dobro prezračevanje naših bivalnih prostorov.

Prezračevanje z rekuperacijo omogoča prihranek energije, saj se toplota iz odpadnega zraka prenese na sveži zrak.

Prezračevalne naprave za večstanovanjski zgradbe

Centralno in lokalno prezračevanje

Prezračevanje lahko poteka naravno ali s pomočjo prezračevalnih sistemov, ki lahko vračajo toploto (rekuperacija) ali ne. Prezračevanje z rekuperacijo omogoča prihranek energije, saj se toplota iz odpadnega zraka prenese na sveži zrak, ki vstopa v prostore. Prezračevalni sistemi so lahko centralni ali lokalni.

Lokalne prezračevalne naprave

Lokalno prezračevanje je način prezračevanja, pri katerem se v vsakem prostoru namesti samostojna prezračevalna naprava, ki skrbi za izmenjavo zraka. Lokalne prezračevalne naprave so lahko opremljene z rekuperatorjem toplote, ki vrača del toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak. Lokalno prezračevanje je primerno za prenove in večstanovanjske zgradbe, kjer ni mogoče vgraditi kanalov za centralno prezračevanje.

Centralne prezračevalne naprave

Centralno prezračevanje je način prezračevanja, pri katerem se v objektu namesti ena centralna prezračevalna naprava, ki skrbi za izmenjavo zraka v celotni zgradbi. Centralna prezračevalna naprava je povezana s kanali, ki vodijo do posameznih prostorov. Centralna prezračevalna naprava je lahko opremljena z rekuperatorjem toplote, ki vrača večji del toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak. Centralno prezračevanje je bolj učinkovito in energetsko varčno kot lokalno prezračevanje, vendar zahteva več prostora in stroškov za vgradnjo in vzdrževanje.

Kako starost in tip gradnje vplivata na izbiro prezračevanja?

Rekuperacija

Starost in tip gradnje sta dejavnika, ki vplivata na izbiro prezračevanja v večstanovanjskih zgradbah. Starejše zgradbe so običajno bolj zračne in prepuščajo več toplote, zato je potrebno več ogrevanja in prezračevanja. Pri rekonstrukciji starejših zgradb je treba upoštevati tehnične zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah (PURES), ki določajo minimalne standarde za toplotno zaščito, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in razsvetljavo. Pri tem je treba upoštevati tudi tehnično izvedljivost in morebitne omejitve zaradi varstva kulturne dediščine. Pri novogradnjah pa je treba upoštevati sodobne gradbene standarde in zahteve za pasivno gradnjo, ki zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost in nizko porabo energije. Pasivne zgradbe morajo imeti dobro toplotno izolacijo, neprodušen toplotni ovoj, visokokakovostna okna in prezračevanje s sistemi za učinkovito rekuperacijo oz. regeneracijo toplote.

Pri večstanovanjskih zgradbah se lahko uporablja centralno ali lokalno prezračevanje.

Pri izbiri prezračevanja je treba upoštevati tudi tip gradnje, ki lahko določa možnosti za vgradnjo kanalov in naprav. Pri tipskih rešitvah se uporabljajo standardizirani elementi in sistemi, ki so prilagojeni za določen tip zgradbe. Pri unikatnih rešitvah pa se uporabljajo individualno načrtovani elementi in sistemi, ki so prilagojeni za specifičen objekt. Tipske rešitve so običajno cenejše in hitrejše za izvedbo, unikatne rešitve pa omogočajo večjo prilagodljivost in kreativnost. Pri večstanovanjskih zgradbah se lahko uporablja centralno ali lokalno prezračevanje. Centralno prezračevanje ima eno prezračevalno napravo, ki skrbi za izmenjavo zraka v celotni zgradbi preko kanalov. Lokalno prezračevanje ima več samostojnih prezračevalnih naprav, ki so nameščene v vsakem prostoru. Prednost centralnega prezračevanja je, da je bolj učinkovito in energetsko varčno kot lokalno prezračevanje, slabost pa je, da zahteva več prostora in stroškov za vgradnjo in vzdrževanje. Prednost lokalnega prezračevanja je, da je primeren za prenove in objekte, kjer ni mogoče vgraditi kanalov, slabost pa je, da je potrebno vzdrževati več naprav in da je učinkovitost rekuperacije nižja kot pri centralnem sistemu.

Za svetovanje se obrnite na REAM

Prezračevanje v večstanovanjskih zgradbah je nujno potrebno za zagotavljanje kakovosti zraka, zdravja in udobja stanovalcev. Pri izbiri prezračevalne naprave je treba upoštevati starost in tip gradnje, ki vplivata na tehnične možnosti in zahteve za učinkovito rabo energije. Prezračevalni sistemi so lahko centralni ali lokalni, vsak s svojimi prednostmi in slabostmi. Prezračevanje z rekuperacijo omogoča prihranek energije, saj se toplota iz odpadnega zraka prenese na sveži zrak, ki vstopa v prostore. Prezračevanje je pomemben del sodobnega bivalnega koncepta, ki prispeva k boljšemu počutju in kakovostnejšemu življenju. Za svetovanje glede prezračevanja se lahko obrnete na podjetje REAM, kjer se celostno lotijo vašega izziva - od ideje do realizacije.

# Značke objave