Varčevanje z invertersko klimatsko napravo - kako deluje?

Varčevanje z invertersko klimatsko napravo - kako deluje?

T

udi na področju klimatskih naprav se zaradi vpliva moderne tehnologije dogajajo spremembe. Ena izmed ključnih tehnologij na tem področju je inverterska tehnologija, ki postaja standard za kvalitetnejše klimatske naprave. 


Kaj pa sploh je inverterska tehnologija, kako se razlikuje od tradicionalnih klimatskih naprav in kakšne so prednosti inverterskih klimatskih naprav? 

Inverterska tehnologija je danes standard za kvalitetnejše klimatske naprave.

Kaj je inverterska tehnologija? 


Sodobne naprave postajajo vedno bolj učinkovite in dosegajo čedalje boljše izkoristke, narašča pa tudi število dodatnih funkcij. Danes je na voljo mnogo inovativnih sistemov, ki omogočajo kvalitetno klimatizacijo prostorov. Tehnologija delovanja klimatskih naprav se je z leti precej spremenila. Če smo pred prej poznali le klimatske naprave z ON/OFF tehnologijo (ki jih v skladu z veljavno zakonodajo na evropskem trgu ni več mogoče prodajati), je inverterska tehnologija nadgradnja načina delovanja klimatskih naprav.


Inverterska tehnologija je tehnologija za varčevanje z energijo, ki z nadzorom hitrosti kompresorja v klimatski napravi zmanjšuje porabo energije. Napravam omogoča, da delujejo optimalno in pri tem porabijo minimalno količino električne energije.


Kaj torej pomeni inverter klima? Inverter klima je klimatska naprava, ki za svoje delovanje uporablja invertersko tehnologijo. Inverterske klime se razlikuje od tradicionalnih predvsem po tem, da omogočajo boljši nadzor nad vzdrževanjem ustrezne temperature.


Kakšna je razlika med tradicionalno in invertersko klimatsko napravo?


Tradicionalne klimatske naprave delujejo po principu vse ali nič - ali kompresor deluje pri polni moči ali pa je povsem ustavljen. Ko vklopimo tradicionalno klimo, ta začne delovati s polno močjo vse dokler ne doseže želene temperature. Ko doseže želeno temperaturo, se ustavi. Inverterska klimatska naprava pa se ob dosegu želene temperature ne izklopi, ampak le zniža vrtljaje kompresorja in s tem zmanjša moč hlajenja. Značilnost inverterske klime je torej v tem, da lahko poljubno spreminja vrtljaje kompresorja in lahko deluje v širokem obsegu moči.


Razlika med tradicionalno klimatsko napravo in invertersko klimatsko napravo je torej v tem, da se pri tradicionalni klimatski napravi kompresor vklaplja in izklaplja (deluje s polno močjo ali povsem miruje), pri inverterski klimi pa deluje le z močjo, ki je potrebna za doseganje in vzdrževanje temperature v prostoru.


Kako deluje inverterska klimatska naprava?

Kako deluje inverterska klimatska naprava?

Klimatska naprava z invertersko tehnologijo deluje po principu prilagajanja delovanja moči kompresorja klimatske naprave. To pomeni, da klima vzdržuje nastavljeno temperaturo s hlajenjem, ko se sobna temperatura dvigne nad nastavljeno temperaturo, in z ogrevanjem, ko sobna temperatura pade pod nastavljeno temperaturo. Inverterska klima tako porabi več moči le ob zagonu, ko je v prostoru še vroče. Ko pa se prostor ohladi na želeno temperaturo, kompresor le vzdržuje določeno temperaturo in zato porablja manj moči ter se samodejno prilagaja glede na potrebe.

Inverterska tehnologija omogoča samodejno prilagajanje moči kompresorja glede na potrebe, s tem pa zagotavlja manjšo porabo energije.

Kaj so prednosti klimatske naprave z invertersko tehnologijo? 


Inverterska klimatska naprava nudi številne prednosti.

  1. Hitreje doseže želeno temperaturo. Inverterska klima prostor ohladi hitreje, saj ima frekvenčni regulator, s pomočjo katerega enostavno zvišuje vrtljaje kompresorja. 
  2. Temperaturna nihanja so manjša. Ker se inverterska klima ob dosegu želene temperature ne izklopi, ampak le zmanjša moč hlajenja, so temperaturna nihanja v prostoru bistveno manjša kot pri hlajenju s tradicionalno klimo.  
  3. Energijski izkoristek je boljši.Ker inverterska tehnologija omogoča samodejno prilagajanje moči kompresorja glede na potrebe, s tem zagotavlja manjšo porabo energije za delovanje naprave in naredi klimatsko napravo bolj varčno. 
  4. Nižja šumnost delovanja.Toplotne obremenitve v objektu se tekom sezone spreminjajo in večino časa klimatska naprava deluje pri delni moči, posledično večino časa deluje z nižjo šumnostjo od nazivne. 


Zaključek


Klimatske naprave, ki za delovanje uporabljajo invertersko tehnologijo, postajajo sinonim za kvalitetnejše naprave. Inverterska tehnologija jim namreč omogoča bolj kvalitetno klimatizacijo prostorov in boljše energijske izkoristke. Inverterske klimatske naprave se od tradicionalnih naprav bistveno razlikujejo in s svojim optimalnim delovanjem ponujajo številne prednosti, kot so hitreje dosežena želena temperatura, manjša temperaturna nihanja, nižja šumnost in manjšo porabo energije. V podjetju REAM vam nudijo bogato ponudbo inverterskih klimatskih naprav.

# Značke objave