Kako deluje toplotna črpalka in katero izbrati?

Toplotna črpalka - kako deluje

Na pravem mestu ste, če bi radi razumeli, kako deluje toplotna črpalka. Na kakšen način z njeno pomočjo pride topel zrak v naš dom? Kakšni so koraki prenosa energije, ki se z njeno pomočjo zgodijo? Enostavni slikovni prikaz in odgovori vas čakajo v članku.


Kazalo vsebine:

Prikaz delovanja toplotne črpalke

Hladilno sredstvo je bistveno za delovanje toplotne črpalke

Iz česa je sestavljena toplotna črpalka

4 koraki delovanja toplotne črpalke

Katero toplotno črpalko izbrati?

Zaključek


Ko govorimo o tem, kako deluje toplotna črpalka, je pomembno vedeti, da toplotna črpalka sama ne ustvarja toplote. Pač pa deluje na način, da toploto od enega toplotnega vira premika k drugemu. Toploto pri nižji temperaturi »odvzame« iz okolice (denimo iz zunanjega zraka, površinskih in talnih voda, zemlje ali sončne energije), nato jo s kompresorjem ogreje in jo pri višji temperaturi oddaja v prostore, ki jih ogreva.


Primer: Toplotna črpalka pridobi toplotno energijo iz zraka pri temperaturi 12 °C, kompresorsko poviša temperaturo in jo odda v hišo ali stanovanje, kjer posledično uživamo pri prijetno toplih 25 °C.


Poglejmo si podrobneje, kako toplotna črpalka deluje.


Prikaz delovanja toplotne črpalke

Prikaz delovanja toplotne črpalke

Proces prenosa toplote v toplotni črpalki se dogaja preko treh krogotokov, ki so medsebojno neodvisni in imajo vsak svojo pomembno vlogo. To so:


  • Krogotok št. 1: Naloga tega je, da iz okolice oz. zunanjih virov energijo (toploto) vnese v krogotok št. 2.
  • Krogotok št. 2: V tem krogotoku, ki mu rečemo tudi hladilni krogotok, se temperatura dvigne na višjo raven s pomočjo dodatnih virov energije.
  • Krogotok št. 3: V zadnjem krogotoku energija potuje do ogrevalnega sistema, kot so denimo radiatorji ali talno gretje in ogreje naš dom.


Hladilno sredstvo je bistveno za delovanje toplotne črpalke


Pri tem, kako deluje toplotna črpalka, nam pomaga razumevanje principa prenašanja toplote. Toplotna energija se naravno premika v okolja z nižjimi temperaturami in manjšim tlakom. Toplotne črpalke to s pridom izkoriščajo. Toploto dovajajo v hladnejša okolja z nižjim tlakom, tako da se toplota lahko naravno prenaša.


Pomembno vlogo pri tem ima delovni medij oz. drugače rečeno hladilno sredstvo, ki sprejema oz. sprošča toploto. S tem regulira temperaturo na raven, ki je v določenem delu procesa prenosa energije v krogotokih potrebna.


S stalnim spreminjanjem agregatnega stanja hladilno sredstvo prenaša toploto iz okolice v ogrevalni sistem.


In kako deluje hladilno sredstvo?

  • Ob nizki temperaturi in nizkem tlaku sprejema toploto in se uparja.
  • Ob visoki temperaturi in visokem tlaku toploto oddaja in se utekočini.
Toplotna črpalka deluje nasprotno delovanju hladilnika

Zanimivost: Pri delovanju toplotne črpalke gre za obraten proces premikanja energije kot pri delovanju hladilnika. Toplotna črpalka od okolice sprejema toploto in jo oddaja v ogrevanih prostorih preko uporabe naravnih toplotnih virov. Pri hladilniku pa se temperatura upari zaradi sprejete toplotne energije ter se preko utekočinjanja oddaja v okolico in tako hladi hladilnik.


Iz česa je sestavljena toplotna črpalka

Zunanja in notranja enota toplotne črpalke

Kje se vse to dogaja? Toplotna črpalka je sestavljena iz dveh enot, pri čemer je ena enota postavljena v zunanje okolje našega doma, druga pa je notranja enota, ki nam omogoča upravljanje s temperaturo v našem domu.


Tako zunanja kot notranja enota obsegata pomembne pod-enote, brez katerih toplotna črpalka ne bi delovala.


Gre za:

  1. UPARJALNIK
  2. KOMPRESOR
  3. KONDENZATOR
  4. DUŠILNI VENTIL


4 koraki delovanja toplotne črpalke


Sprehodimo se skozi proces prenašanja energije v krogotokih. Ti koraki delovanja toplotne črpalke se stalno krožno ponavljajo:

1. korak - delovanje toplotne črpalke

V prvem koraku se v uparjalniku zgodi prenos toplote iz zunanjega okolja v krogotok št. 2. Tu se energija prenese na hladilno sredstvo in preide iz tekočega v plinasto stanje.

2. korak - delovanje toplotne črpalke

Nato kompresor ob dodani energiji elektrike ali plina hladilnemu sredstvu dvigne tlak ter bistveno poviša njegovo temperaturo (tudi nad 100 °C).

3. korak - delovanje toplotne črpalke

Sledi korak, kjer dosežemo želen rezultat: Preko kondenzatorja se vroče hladilno sredstvo sprosti v ogrevalni sistem ter ogreje naš dom. Istočasno se hladilno sredstvo ohladi in utekočini.

4. korak - delovanje toplotne črpalke

Proces se zaključi v ekspanzijskem ventilu, kjer se tlak utekočinjenega hladilnega sredstva zniža in se temperatura ohladi pod raven toplotnega vira (na začetno temperaturo).


Katero toplotno črpalko izbrati?

Mitsubishi Electric toplotna črpalka

Prijeten in topel dom je tisto, kar ustvarja temelj kakovostnega življenja. Ko razmišljate o tem, katero toplotno črpalko izbrati, upoštevajte specifične dejavnike svojega doma, med drugimi potrebno dimenzioniranje in učinkovitost toplotne črpalke.


Katero toplotno črpalko izberete pa je odvisno tudi od tega, od kod želite črpati energijo (iz zraka, zemlje ali vode).

V podjetju REAM smo zastopniki in specialisti za Mitsubishi Electric toplotne črpalke zrak-voda, ki so opremljene s sodobno invertersko tehnologijo in vam zagotavljajo nizko raven porabe energije in natančen nadzor ciljne temperature. Pomembno prednost pa predstavljajo tudi zaradi Wi-Fi vmesnika, ki skupaj z aplikacijo MelCloud omogoča upravljanje naprave kar preko tablice, telefona ali računalnika.


Z veseljem vam svetujemo pri izbiri toplotne črpalke ter za vas izvedemo tudi montažo toplotne črpalke. Pokličite nas na brezplačno številko 080 98 98, kjer smo dosegljivi vsak delavnik med 8. in 16. uro.


Zaključek


Toplotna črpalka s svojim delovanjem učinkovito skrbi za naše dobro počutje v prijetno ogretem domu. Deluje s pomočjo treh krogotokov in štirih korakov prenosa energije. Toploto vzame iz zunanjega toplotnega vira, npr. zraka, ga s pomočjo kompresorja ogreje, in ogret zrak spusti v naš dom - ter tako poskrbi, da smo vedno obdani s prijetno želeno temperaturo.

# Značke objave