Nova subvencija Eko sklada 2022 - za katere naprave?

Nova subvencija Eko sklada

Izjemni dvigi cen električne energije in ostalih energentov v zadnjem času nas še dodatno spodbujajo, da razmišljamo o načinih, kako prihraniti. Pri energetski obnovi stavb vam pomagajo nepovratne finančne vzpodbude! Eko sklad je v petek, 20. maja 2022, odprl nov javni poziv, ki za ta namen namenja največji skupni znesek do sedaj - kar 26 milijonov evrov. Subvencije se med drugim upoštevajo za vse toplotne črpalke Mitsubishi Electric.

Povišanje cen energentov sproža vedno več povpraševanja po subvencijah EKO sklada za nakup toplotne črpalke.

Visoke položnice - kaj pa zdaj?


Cene ogrevanja, električne energije in goriva se vztrajno večajo in večajo. Če razmišljamo o zimi, se sprašujemo, kaj lahko naredimo, da bi bilo ogrevanje v najbolj mrzlih mesecih ugodnejše in da nam ne bi bilo treba sklepati kompromisov glede udobja. Še prej pa nas verjetno čaka še eno izjemno vroče poletje, ko si bomo zaželeli hladu in svežega zraka.


Da bi prihranili pri električni energiji, lahko še bolj vestno ugašamo luči, ugašamo televizorje in računalnike, da niso ves čas v stanju pripravljenosti, lahko operemo kakšen stroj oblačil manj in jih sušimo na zraku.


Toda največji del družinskega proračuna najverjetneje predstavlja ogrevanje. Zamenjava ogrevalnega sistema za ekološko sprejemljivejšega in cenovno ugodnejšega je seveda logična, vendar ta predstavlja kar velik finančni zalogaj. Kako se torej takega projekta lotiti?


Kako visoke so subvencije EKO sklada?

Višina subvencije Eko sklada

Novi javni poziv nepovratnih finančnih spodbud 99SUB-OB22 predvideva sledeče spodbude:

 • Za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je spodbuda do 40 oziroma do 50 %.
 • Za ostale ukrepe do 20 % priznanih stroškov naložbe.
 • V primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda višja in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe.


Do spodbud ste upravičeni v primeru naložbe, izvedene od 1. marca pa vse do 6 mesecev po objavi zaključka tega poziva. Prav tako lahko nepovratne finančne spodbude pridobite občani celotnega območja Republike Slovenije, na območju mestne občine Celje pa le za nekatere nove naložbe v stavbah.


Za katere ukrepe lahko pridobite subvencijo?


Poglejmo, v primeru katerih ukrepov ste upravičeni do spodbude.


Vlogo za subvencijo lahko vložite v primeru:

 • vgradnje solarnega ogrevalnega sistema v stavbo,
 • vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjave toplotne postaje ali vgradnje toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • vgradnje energijsko učinkovitih lesenih oken v starejšo stavbo,
 • toplotne izolacije fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Prihranite pri montaži centralnega ali lokalnega prezračevalnega sistema s subvencijo EKO sklada.

Z napravami Mitsubishi Electric do subvencije

Subvencija Eko sklada za toplotno črpalko

Pogoji razpisov so natančni in točno določajo, kakšne naprave lahko EKO sklad s svojimi subvencijami podpre. Gre seveda za princip, kjer je do finančne pomoči mogoče priti z napravami, ki delujejo v prid trajnostnemu razvoju, obnovljivim virom energije in predvsem varčnosti. EKO sklad tako lahko podpre je uporabo naprav, ki varujejo okolje, so tehnološko dovršene in omogočajo udobno bivanje.


Preverite seznam opreme, ki jo EKO sklad podpira.


Na seznamu Eko sklada za pridobitev subvencije so vse toplotne črpalke Mitsubishi Electric (ECODAN, ZUBADAN) in prezračevalne naprave VL-50 in VL-100 Mitsubishi Electric.


Zaključek


Nadgradnja prezračevalnega sistema ali toplotne črpalke lahko dolgoročno pomembno vplivata na naše zdravje in dobro počutje. Z izbiro naprave Mitsubishi Electric lahko kandidiramo za subvencijo EKO sklada. Za pomoč pri izbiri lahko računamo na podjetje REAM, kjer nam pomagajo s celovitimi rešitvami za hlajenje, prezračevanje in ogrevanje.

# Značke objave